logo
Itinerary
Predložite Vaš Itinerer itinereri

Trase infrastrukturnih sistema

Napuštene železnice
od Dunava do Jadrana

Međunarodni put
Beograd-Budimpešta

Auto-put Bratstvo-jedinstvo

Wiener Stadtbahn

Nekadašnja regulacija plovidbe kroz
Gvozdena vrata

Biciklistička staza
od Doćola do Ade

A Földalati villamos
vasút Pesten

Graničnici kultura

Raška bašta

Moravska bašta

Antički rimski put u Đerdapu

Mreže urbanih slojeva

Pešačke zone

Gradovi ostrva
na Jadranskom moru

Urbana toponimija

Neboderi, Nebotičniki, Grattacielli, Hochhäuser

Gradske šetnje i vožnje

Ulica pod Svetim Ivanom
u Kotoru

Istorijske crkve i groblja Novog Sada

Stara čaršija u Prizrenu

Venac u Beogradu

Arhitekta Jože Plečnik
na Ljubljanici

Crkve u Sentandreji

Kameni mostovi
u Nikšićkom polju

Moderna arhitektura
na Pupinovom bulevaru

Obale Podgorice

Strana poslanstva
na Cetinju

Glavna zagrebačka osovina sever-jug

Filmovi u Pančevu

 

Pešačke zone - Zrenjanin

 
legenda

Pešačka ulica Kralja Aleksandra u Zrenjaninu
Autor izuzetno kvalitetnog rešena je arhitekta Branislav Mitrović sa svojim timom, nakon prvonagrađenog konkursnog rada. Projekat uređenja glavne ulice u Zrenjaninu je deo opsežne obnove centra grada, koje obuhvata uređenje glavne i bočnih ulica, glavnog trga i restituciju spomenika kralju Petru I. Iz glavne ulice Kralja Aleksandra odavno je izbačen motorni saobraćaj, ali je tek nedavno dobila odgovarajuće parterno rešenje. Veliko je pitanje da li Zrenjanin ima kapacitet za izgradnju i održavanje pešačke zone duž svoje glavne ulice velike širine i dužine. Za potrebe tranzitnog motornog saobraćaja, koje je nekada tekao duž ove ulice, tokom sedamdestih godina XX veka probijena je potpuno nova saobraćajnica bulevarskog tipa (Magistrala). Ova intervencija je doprinela izmeštanju automobila i autobusa iz samog centra, ali je donela nove urbanističke i imovinsko-pravne probleme. Do danas blokovi Zrenjanina oko novoprobijene Magistrale deluju razvaljeno i razgrađeno.